` Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла и греси.
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка чрез периодични покупки на течни горива, масла и греси чрез процедура на договаряне без обявление.