` ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА | Обществени поръчки
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

pdfРешение
pdfОбявление
pdfДокументация
pdfПисмо до медии
pdfПриложение 1
pdfПриложение 2
pdfПротокол 1
pdfПротокол 2
pdfСъобщение за отваряне на ценови оферти
pdfПротокол 3
pdfПротокол 4
pdfРешение 136 от 30.10.15
pdfИнформация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие
pdfДоговор № 6
pdfПриложения към Договор № 6
pdfИнформация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие
pdfДоговор за изменение и допълнение
pdfИнформация за изпълнение на договор
pdfИнформация за върнати гаранции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 15/09/2015
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 15/09/2015
Час: 16:30
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 16/09/2015
Час: 16:30
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала