` Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“-прекратена
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“