` „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 'Тролейбусни превози' ЕООД, гр. Стара Загора„ | Обществени поръчки
Процедури преди 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на "Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора„ 

pdfДокументация за участие
pdfОбявление
pdfПриложение 1
zipПриложение 2
pdfРешение
pdfОтговор
pdfСъобщение относно отваряне на ценови оферти
pdfПротоколи
pdfРешение за класиране
pdfИнформация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие
pdfИнформация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции за участие - 10.12.2014г.
pdfИнформация за сключен договор
pdfИнформация за изпълнение на договор

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/10/2014
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/10/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/10/2014
Час: 10:30
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала