` Доставка на ел. енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ (2)
Процедури след 15.04.2016