` „Доставка на нов ,,специализиран'' автомобил за ремонт и поддръжка по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” | Обществени поръчки
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на нов ,,специализиран'' автомобил за ремонт и поддръжка по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

pdfИнформация за сключен договор
pdfИнформация за изпълнение на договор

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 30/12/2014
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 30/12/2014
Час: 16:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/01/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала