` Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в гр. Стара Загора с две обособени позиции | Обществени поръчки
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в гр. Стара Загора с две обособени позиции”

pdfРешение
pdfОбявление
zipДокументация за участие
zipОбразци
pdfПроекто-договор
pdfРешение промяна
pdfРазяснения от 26.01.2015г.
pdfРазяснения от 29.01.2015г.
pdfРазяснения от 04.02.2015г.
pdfРазяснения от 16.02.2015г.
pdfРазяснения от 19.02.2015г.
pdfРазяснения от 23.02.2015г.
pdfРазяснения от 25.02.2015г.
pdfИнформация за хода на процедурата.
pdfИнформация за спряна обществена поръчка
pdfOтговор на въпрос за хода на процедурата от 17.03.15г.
pdfСъобщение от 07.04.2015г.
pdfРешение от 07.04.2015г.
pdfРазяснения от 08.04.2015г.
pdfПротокол 1 от 29.04.2015г.
pdfПротокол 2 от 29.04.2015г.
pdfОтваряне на ценови оферти - 26.05.2015г.
pdfПротокол 3
pdfПротокол 4
pdfПротокол 5
pdfПротокол 6
pdfПротокол 7
pdfПротокол 8
pdfПротокол 9
pdfРешение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
pdfИнформация за датата, основанието и размера на освободени и върнати гаранции
zipИнформация за сключен договор по обособена позиция 1
pdfОбявление

zipИнформация за сключен договор по обособена позиция 2
pdfИнформация за върнати гаранции

         zipПървоначална документация

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 16/04/2015
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 16/04/2015
Час: 16:00
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 17/04/2015
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала