` Доставка на ел. енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора - 2019-2020г. | Обществени поръчки
Поръчки по глава 26 от ЗОП