` Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции - 2018 | Обществени поръчки
Поръчки по глава 26 от ЗОП

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
„Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
„Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
„Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
„Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на застрахованата дейност. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:
„Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството.
гр. Стара Загора 2018-2019г.
 

doc Образци 
pdf Обява за ОП на ст-ст по чл. 20 ал. 3 ЗОП
pdf Обява за събиране на оферти с обява за възлагане на ОП - Изисквания
doc Приложение № 1
doc Приложение № 2
doc Приложение № 3
doc Приложение № 4
xls Приложение № 6
xls Разяснение 2277-19.09.2018 г.
xls Информация за публикувана на профила на купувача обява за ОП на ст. по чл 20, ал 3 от ЗОП
xls Протокол № 1-26.09.2018г.
xls Протокол № 2-27.09.2018г.
xls Протокол № 3-03.10.2018г.
xls Протокол № 4-03.10.2018г.
xls Протокол № 5-04.10.2018г.
archive Договори и приложения OП 1
archive Договори и приложения OП 2
archive Договори и приложения OП 3
archive Договори и приложения OП 4
archive Договори и приложения OП 5
archive Договори и приложения OП 6