` Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит | Обществени поръчки
Процедури преди 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Избор на финансова институция за предоставяне на Тролейбусни превози ЕООД гр. Стара Загора на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева)„

pdfОбявление
pdfУказания
pdfПроекто-договор
zipОбразци на документи
pdfРешение
pdfРешение - промяна
pdfРазяснения от възложител 10.10.2014г.
pdfРазяснения от възложител 14.10.2014г.
pdfРазяснения по прогноза за пар. потоци 2014-2024г
pdfРазяснения 24.10.2014г.
pdfИнформация относно отварянето на ценовите оферти.
pdfРешение за прекратяване на процедура за възлагане на общ. поръчка
pdfИнформация за изпълнение на договор

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 31/10/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 03/11/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала