` Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2015г.
Общ. поръчки

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2015г.

 

 

pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ДЕКЕМВРИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец НОЕМВРИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ОКТОМВРИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец СЕПТЕМВРИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АВГУСТ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮНИ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАЙ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АПРИЛ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАРТ 2015 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ФЕВРУАРИ 2015 година по договорите за обществени поръчки