` Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2016г
Общ. поръчки

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2016г.

 

pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЯНУАРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ФЕВРУАРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАРТ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АПРИЛ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАЙ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮНИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АВГУСТ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец СЕПТЕМВРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ОКТОМВРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец НОЕМВРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ДЕКЕМВРИ 2016 година по договорите за обществени поръчки