` Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2017г
Общ. поръчки

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2017г.

 

pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЯНУАРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ФЕВРУАРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАРТ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АПРИЛ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАЙ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮНИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АВГУСТ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец СЕПТЕМВРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ОКТОМВРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец НОЕМВРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ДЕКЕМВРИ 2017 година по договорите за обществени поръчки