` Начало | Frontpage
Начало

ЗА ФИРМАТА

„Тролейбусни и автобусни превози” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Старозагорски окръжен съд с Решение 2268/03.08.2006 година, фирмено дело № 909 от 2006 г е основен капитал от 5000лв, собственост на Община Стара Загора Учредяването е по Решение № 584 на Общински съвет гр. Стара Загора(Протокол 35 от 02.03.2006 година от заседание на Общински съвет град Стара Загора) , чрез отделяне(реструктуриране) на „ Тролейбусни превози” ЕООД от „Автобусни превози” ЕООД гр. Стара Загора. Първата тролейбусна линия е открита през месец ноември 1987 г. с пускането на 10 тролейбуса по линия № 2. Седалището на управление на дружеството е кв. Индустриален, Тролейбусно депо, гр. Стара Загора, Република България. Предмет на дейност на дружеството е тролейбусен превоз на пътници на територията на община Стара Загора. Осигуряваният тролейбусен транспорт за жителите и гостите на Стара Загора е все по-надежден, сигурен и екологично чист. Неизпълнените курсове са под 1% от възможните, а през 118 дни в годината не е пропуснат нито един курс. В дружеството се експлоатират 26 тролейбуса: 13 бр. марка „ЗИУ”, 7 бр. марка „Шкода” и 6 броя, закупени нови през 2009 година марка ЛАЗ E183. Старите 20 тролейбуса са с изминат пробег над 1 000 000 км, морално и физически са остарели. По тази причина при ремонтите и техническите обслужвания се влагат изключително нови резервни части . За да се гарантира надежден и безавариен транспорт се отделя особено внимание на качеството на извършваните ремонти и техническите обслужвания. Предстои пълно обновяване на тролейбусния парк като към момента в процес на реализация са европейски проекти по две оперативни програми „Околна среда 2007- 2013” съвместно с Община Стара Загора и общините Бургас, Варна и Плевен партньорски проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот” за доставка на 8 нови тролейбуса марка Шкода Соларис и по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 за доставка на 14 броя нови тролейбуси , нова автовишка, основен ремонт на въздушно-контактната мрежа, токоизправителните станции, сервиза и автомивката, подмяна на захранващи кабели „Тролейбусни превози“ ЕООД, град Стара Загора се представлява и управлява от инж. Димитър Добрев Авджиев. В дружеството работят около 140 човека. 84% от тях са със средно и средно специално образование, 11 % - с висше и 5 % с основно образование. Въпреки тежкото състояние на икономиката в страната ръководството на дружеството поддържа добри финансови показатели. В резултат на доброто финансово състояние фирмата осигурява на своите служители редица социални придобивки като безплатен вътрешноградски транспорт, ваучери за храна, помощи при продължително боледуване и други.


Длъжностно лице по защита на личните данни: Десислава Иванова тел: 0889036338