` Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на 'Тролейбусни и автобусни превози' ЕООД, Стара Загора | Обществени поръчки
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 07/10/2015
Час: 16:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 07/10/2015
Час: 16:30
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 08/10/2015
Час: 16:30
Място: гр. Стара Загора, кв. "Индустриaлен", Тролейбусно депо - зала