` Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2018г
Общ. поръчки

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през 2018г.

pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЯНУАРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ФЕВРУАРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАРТ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АПРИЛ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАЙ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮНИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АВГУСТ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец СЕПТЕМВРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ОКТОМВРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец НОЕМВРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ДЕКЕМВРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки