Общ. поръчки

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

pdfПроцедури преди 01.10.2014г.
pdfПроцедури след 01.10.2014г.
pdfПроцедури след 15.04.2016г.
pdfИнформация за сключени договори след. 01.10.2014г.

 

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания през:

pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЯНУАРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ФЕВРУАРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАРТ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АПРИЛ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец МАЙ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮНИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец ЮЛИ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец АВГУСТ 2018 година по договорите за обществени поръчки
pdfИнформация за датата, основанието и размера на извършените плащания през месец СЕПТЕМВРИ 2018 година по договорите за обществени поръчки

 

pdf2017 година
pdf2016 година pdf2015 година pdf2014 година