` Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, Стара Загора
Процедури след 01.10.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:

№ 1: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
№ 2: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
№ 3: Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
№ 4: Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
№ 5: Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
№ 6: Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството.

pdfРешение
pdfОбявление
pdfДокументация
zipПриложения - 4 броя
pdfОбразци
pdfПисмо до медии
pdfРазяснения от 19.04.2016 г.
pdfПротокол 1
pdfПротокол 2
pdfСъобщение от 08.07.2016 г.
pdfПротокол 3
pdfПротокол 4
pdfПротокол 5
pdfПротокол 6
pdfРешение 139
pdfРешение за прекратяване 140
pdfДоговор 02 и приложения - Об п-я 1
pdfДоговор 03 и приложения - Об п-я 2
pdfДоговор 04 и приложения - Об п-я 3
pdfДоговор 05 и приложения - Об п-я 5
pdfДоговор 06 и приложения - Об п-я 6
pdfИнформация за изпълнение на договор ОП 2 Злополука пътници
pdfИнформация за изпълнение на договор ОП 3 трудова злополука
pdfИзглед информация за изпълнение на договор ОП 4 Живот, Злополука, Заболяване
pdfИзглед информация за изпълнение на договор ОП 6 Имущества
pdfИнформация за върнати банкови гаранции
pdfИнформация за изпълнение на договор ОП 1 Гражданска отговорност на автомобилистите
pdfИнформация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор