` Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции | Обществени поръчки
Поръчки по глава 26 от ЗОП

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА при следните обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
„Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
„Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения превоз“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
„Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
„Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:
„Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на застрахованата дейност. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на дружеството.
 

doc Образци - приложения към офертата
pdf Обява за ОП на ст-ст по чл. 20 ал. 3 ЗОП
pdf Обява за събиране на оферти с обява за възлагане на ОП - Изисквания
doc Приложение № 1
doc Приложение № 2
doc Приложение № 3
doc Приложение № 4
xls Приложение № 6
doc Проекти на договори
doc Удължаване на сроковоте
xls Протокол № 1
doc Протокол № 2
doc Протокол № 3
doc Договор № 01-З и приложения ОП 2
doc Договор № 02-З и приложения ОП 3
doc Договор № 03-З и приложения ОП 4
doc Договор № 04-З и приложения ОП 1
doc Договор № 05-З и приложения ОП 6
doc Договор № 06-З и приложения ОП 5