` Процедури след 01.10.2014 | Обществени поръчки
Процедури след 01.10.2014

Процедури след 01.10.2014 година

pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ - прекратена
pdfПредоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
pdfДоставка чрез периодични покупки на течни горива, масла и греси чрез процедура на договаряне без обявление
pdfОпределяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД, Стара Загора
pdfДоставка на 55 нови дизелови автобуса висок екологичен клас за нуждите на обществения транспорт в гр. Стара Загора с две обособени позиции
pdfДоставка на нов "специализиран" автомобил за ремонт и поддръжка по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора