` Процедури след 15.04.2016 | Обществени поръчки
Процедури след 15.04.2016

Процедури след 15.04.2016 година

pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора - 2020-2021г.
pdfОпределяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 2020-2021г.

pdfДоставкa на резервни части и консумативи за тролейбуси и автобуси на „Tролейбусни и автобусни превози“ EООД Стара Загора по 15 обособни позиции

pdfИнженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо” в УПИ І тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“
pdfДоставка чрез периодични покупки на течни горива, масла, греси, реагент за пречистване на изгорелите газове на дизеловите двигатели и антифриз
pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора - 2019-2020г.
pdfВъвеждане на автоматизирана система за таксуване (АСТ) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза
pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора - 2017г.
pdfОпределяне на оператор за отпечатване и предоставяне на храна на служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора
pdfДоставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора - 2018г.