` Търг за продажба на 6 броя употребявани тролейбуса - нов
Търг 6 бр. употребявани тролейбуси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

„Търг за продажба на 6 броя употребявани тролейбуса