ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

„Търг за продажба на 6 броя употребявани тролейбуса

pdfЗаповед
pdfОбявление
pdfДокументация и образци