` Търг 18 бр. бракувани тролейбуси
Търг 18 бр. бракувани тролейбуси - 2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

„18 бр. бракувани тролейбуси